Projectontwikkeling op menselijke schaal

Bodegraven Reeuwijk

Postbus 56
2810 AB Reeuwijk

Telefoon 0182 30 10 65
info@n459planontwikkeling.nl

Couleur locale

Vanuit de visie dat de identiteit van een stad of een streek en de mentaliteit van de inwoners leidend zijn bij elke stedenbouwkundige ontwikkeling en architectonische ingreep, hebben vier lokale bedrijven die elkaar aanvullen op het gebied van infrastructuur en bouw de organisatie N459 Planontwikkeling opgericht. Een onafhankelijke planontwikkelaar met de ‘couleur locale’ van Bodegraven en Reeuwijk in het bloed.

Het samengaan van onze gemeenten Bodegraven en Reeuwijk is een bestuurlijke kwestie waar inwoners vanuit efficiëncy-overwegingen bij gebaat zijn. De fusie is echter nauwelijks van invloed op de cultuur van de afzonderlijke woonkernen en de identiteit van haar inwoners. Eigenheid komt tenslotte voort uit eeuwenoude tradities en wordt overgedragen door generaties. Dat is een geleidelijk proces. Zolang er mensen wonen verdwijnt een ‘couleur locale’ nooit.